Študentski prevoz - Kako je urejeno?

Študentski prevoz - Kako je urejeno?
Nekateri učenci so upravičeni do prispevka k stroškom prevoza do šole in iz nje. To je med drugim odvisno od vrste izobrazbe, smeri šole, kjer gre učenec in oddaljenosti od doma do šole.

Če učenec živi več kot 6 km od najbližje dostopne šole, je možen prispevek k stroškom prevoza.
Za učence tako imenovanih šol grozda (specialno izobraževanje) je možen prilagojen prevoz tudi v mejah 6 km, če to naredi fizična, intelektualna ali senzorična invalidnost učenca. Načeloma učenci, ki iščejo srednješolsko izobrazbo, niso primerni za kritje stroškov študentskega prevoza.

Izhodišče za dodelitev pristojbine za študentski prevoz je uporaba javnega prevoza (pod 9, nadzornik prejme tudi povračilo na podlagi javnega prevoza). Na zahtevo je možna tudi nadomestilo za lasten prevoz (osebni avtomobil, kolo).

Prilagojen študentski prevoz

Prilagojen prevoz (taksi / van, ki ga organizira Stichting Vervoer Handicapped) se podeli le, če fizična, intelektualna ali senzorična invalidnost študenta to naredi. Povračilo se nanaša samo na prevoz od doma do šole in nazaj. Študentski prevoz ne zajema prevoza od dijakov do nege po šoli.

Občinska uredba o prevozu študentov določa pogoje, na podlagi katerih se lahko zagotovi nadomestilo za stroške študentskega prevoza.

Video: Prodam Stanovanje Maribor -Nova Vas 75m2 Cena €

Pustite Komentar